Ovde će Žika Jakšić biti sahranjen: Zlata Petrović i porodica ne mogu da dođu sebi od šoka (FOTO)

Žika Jakšić je nedavno doživio tešku situaciju kada je morao hitno da obavi apendektomiju. Poslije uspješnog zahvata, suočio je se sa egzistencijalnim pitanjima o životu i $mrti. Kako mu je došao osjećaj da bi mogao da ode uskoro, odlučio je da osigura svoje ppsljednje počivalište kako bi olakšao starijem sinu breme takvih odluka. Žika je svjestan svoje potencijalne blizine $mrti i želi biti pripremljen, pa je tako unaprijed kupio i osigurao parcelu kako bi izbjegao bilo kakve sp0rove ili rasprave oko sv0g posljednjeg p0čivališta.

Kako bi Žika izbjegao nametanje svom starijem sinu i shvaćajući da je on još uvijek premlad za takve stvari, preuzeo je na sebe brigu za sve potrebne pripreme. Žikina kolegica, Zlata Petrović, podržala je takav pristup i vjeruje da je dužnost svakog odgovornog pojedinca da osigura svoje posljednje počivalište, posebno onda kad osnuje porodicu.

Zlata takođe potiče narod da razmisle o ovom pitanju kao dijelu ličnog rasta i sazrijevaanja. ‘Pričaa o kupnji grobne parcele zapraavo potiče iz mog ličnog iskustva’- rekla je Zlata.